Lezing over ontwikkeling topnatuur in Drents-Friese Wold en Leggelderveld

19 oktober 2016

Lezing over ontwikkeling topnatuur in Drents-Friese Wold en Leggelderveld

Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is het grootste bosgebied van Noord-Nederland. Door herstel van de oorspronkelijke hoge grondwaterstand wordt de komende jaren gewerkt aan een grotere variatie in de natuur van de beekdalen, vennen, heide, stuifzand en bos. Hiervoor is het project ‘LIFE going up a level’ in het leven geroepen. Naast een rijkere natuur wordt het watersysteem van het Drents-Friese Wold natuurlijker en meer klimaatbestendig. Er zijn vijf locaties in het gebied waar maatregelen op stapel staan. Namelijk Oude Willem, het Leggelderveld, het Doldersummerveld, Landgoed Boschoord, Wapserveld/De Nul.

Diepe watergangen worden gedempt. Daar waar laagtes waren omgeploegd of verdwenen, worden deze hersteld. Het gebied wordt natter. Water wordt langer vastgehouden en stroomt uiteindelijk langzaam af via natuurlijke laagtes in het landschap.

Afgelopen winter viel er extreem veel regen. Veel bewoners hadden hier last van. Fietspaden stonden onder water en tuinen waren erg nat. Al snel wordt nu gedacht dat de oorzaak de vernatting van het gebied is. Maar is dat ook zo?

Deze lezing wordt georganiseerd door IVN Westerveld in samenwerking met IVN Ooststellingwerf en het LIFE-project. De lezing wordt gegeven door twee medewerkers van het Life-project: Anne Boonstra, projectleider LIFE en Arthur Scheper, communicatieadviseur LIFE. Het doel van deze lezing is informatie geven, maar zeker ook vragen die leven beantwoorden.

De zaterdagochtend daarop is er een excursie met Bart-Jan Prak, medewerker gebiedsontwikkeling van Prolander. Prolander is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Het wordt een excursie op de fiets. Er zal gestart worden in het gebied Oude Willem. Allerlei locaties in het gebied waar maatregelen in voorbereiding zijn worden bezocht.

Het is mogelijk om alleen naar de lezing te komen of alleen met de excursie mee te doen. Deelname is gratis.

Wanneer: Lezing: Maandagavond 24 oktober, 20.00 – 22.00 uur (zaal open 19.45 uur)

.                  FietsExcursie: Zaterdagochtend 29 oktober 10.00 – 12.00 uur

Plaats: Lezing: Buitencentrum Drents-Friese Wold, Staatsbosbeheer.                                                               .                         Terwisscha 6A, 8426 SJ Appelscha

.            Fietsexcursie: Oude Willem.                                                                                                                                .                                      Over de precieze plek krijgt u een paar dagen van te voren  bericht.                            

Opgave: info@ivn-westerveld.nl  of  telefonisch bij Mariken Hornman, 0521-345907                                      .               Bij opgave graag vermelden of u zowel aan de lezing als excursie deelneemt, of één van               .               beide.