Projecten

Dialoogavond Het verhaal centraal

Dialoogdag natuur vrijwilligers provincie Zuid-Holland

In de afgelopen jaren heeft de Provincie veel aandacht besteed aan het realiseren van natuur, aan verbindingen tussen de verschillende natuurgebieden, en aan de inrichting van gebieden zodat deze t

Van Luchtkasteel tot Dassenburcht

Van Luchtkasteel tot Dassenburcht

Kinderen maken kennis met natuur en erfgoed, en hebben een (natuur)beleving die zij een leven lang zullen herinneren. Landgoederen door het hele land nemen deel aan dit project, en ontvangen en begeleiden schoolklassen tijdens een excursie op en rond het landgoed.

Groene Helden Limburg

De Groene Helden Limburg Stimuleringsprijs

WoesteLand Academie

WoesteLand Academie

Bij de WoesteLand Academie leer je van jongeren zelf hoe je jongeren (12-30 jaar) de natuur kunt laten beleven en hoe je hen kunt inspireren tot een duurzamere levensstijl.

De Groene Loper

IVN rolt De Groene Loper uit en legt daarmee de verbinding tussen stad en platteland. De Groene Loper stimuleert en ondersteunt groene initiatieven van bewoners en ondernemers.

Groen Dichterbij

Steeds meer mensen gaan dicht bij huis aan de slag met groen. Samen met de buurt leggen ze buurtmoestuinen en groene schoolpleinen aan, of nemen dorpsbosjes en plantsoenen in eigen beheer.

Woordvoerders van de Natuur

Woordvoerders van de Natuur

De kinderen van nu nemen straks beslissingen over de natuur in Nederland. Helaas komen ze niet meer zo vanzelfsprekend in contact met de natuur.

Tuinreservaten

IVN werkt samen met VARA Vroege Vogels en verschillende natuurbeschermingsorganisaties aan de campagne Tuinreservaten.

Duurzame Dinsdag

duurzame dinsdag

Al meer dan 16 jaar organiseert IVN, samen met andere maatschappelijke organisaties, op de eerste dinsdag van september Duurzame Dinsdag.

Groene buurtprojecten

Het bruist in buurten en wijken van burgerinitiatieven die gericht zijn op het vergroenen van de leefomgeving. Buurt(moes)tuinen, groene ontmoetingsplekken, stadslandbouw.

Scharrelkids

Scharrelkids

Met Scharrelkids biedt IVN inspiratie, tips en ideeën om met het hele gezin naar buiten te gaan, de natuur in. Diverse onderzoeken hebben de afgelopen jaren aangetoond dat de natuur een gunstige invloed heeft op de totale ontwikkeling van kinderen.

Scholen voor Duurzaamheid

Scholen voor Duurzaamheid is het landelijke onderwijsprogramma van IVN. Het slaat een brug tussen het Voortgezet Onderwijs en bedrijven en maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van duurzaamheid.

Thema Duurzaam voedsel

Duurzaam Voedsel

Veel mensen weten niet hoe hun voedsel wordt geproduceerd. Dikwijls heeft het een lange weg afgelegd voor het op een bord belandt. Voedsel komt steeds vaker uit andere delen van de wereld. Met als gevolg dat mensen zich minder bewust zijn van de oorsprong en manier van produceren ervan.

Thema Duurzame recreatie

Duurzame recreatie

De natuur is voor Nederland van grote waarde. Nederlanders recreëren graag in het groen. Dit is erg positief. Natuurrecreatie draagt bij aan de gezondheid en versterkt de band tussen mens en natuur. Bovendien is het gunstig voor de economie.

Thema Klimaat en Energie

Klimaat en energie

De gemiddelde temperatuur op aarde stijgt. Dit heeft grote gevolgen voor de voedselvoorziening, veiligheid en biodiversiteit. Enerzijds zijn natuurlijke factoren van invloed op het opwarmen van de aarde.

Thema Natuur en gezondheid

Natuur en Gezondheid

Groen is gezond! Het is goed voor de ontwikkeling, verhoogt geluk en vermindert stress. Het draagt zelfs bij aan sneller herstel en zorgt voor een afname in gebruik van pijnstilling. Steeds meer onderzoeken onderstrepen deze positieve effecten van natuur op de gezondheid.

Thema Water

IVN zet zich in om mensen bewust te maken van de waarde van water en van hun gedrag omtrent water. Het is het noodzakelijk een goede balans te vinden tussen de waterbehoefte van mens en die van de natuur.